ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αξαρίου 10, Περιστέρι, Τ.Κ. 121-35

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. : (+30) 210-5745123

EMAIL

Email : info@cankidsfashion.gr